Scrolltop arrow icon
Left arrow icon All categories
Close icon
Noutăți
Învățarea limbii engleze
Novakid pentru părinți
RO
RO flag icon
Mobile close icon
Greșeli gramaticale frecvente: Profesorul ne spune cum le putem evita
CTA background
Programați cele mai bune lecții de engleză pentru copilul dvs
TESTEAZĂ GRATUIT
Share
LinkedIn share icon
30.01.2024
Time icon 10 min

Pronumele în engleză: cum îl folosim corect?

Table of contents

Ești curios să afli mai multe despre pronumele în engleză pentru a-ți ajuta copilul să stăpânească mai bine gramatica la cursul intensiv de engleză pe care îl urmează? Suntem alături de tine cu explicații extinse.

Ți-am pregătit informații simple pentru toate pronumele din engleză, dar și multe exemple pentru a contextualiza utilizarea în text a diferitelor tipuri de pronume. La final, poți afla cât de bine te-ai pregătit cu un mic test.  

Ce este pronumele… pro nomen?

În engleză, pronumele este o parte de vorbire invariabilă. În gramatică, funcția pronumelui este de a înlocui substantivul, adică de a sta „în locul” substantivului în propoziții (pronume înseamnă în latină: pro nomen, pro – „în loc de” + nomen – „nume”).

Chiar dacă nu ne dăm seama, folosim pronumele în fiecare zi pentru a evita repetițiile și pentru a vorbi și a scrie într-un mod mai simplu și mai elegant. De exemplu, în loc să spunem:

I met John at the library. John is a great student. John was reading a history book. John’s book seemed very interesting.

Vom evita repetiția folosind pronume:

I met John at the library. He is a great student. He was reading a history book. His book seemed very interesting.

La ce folosesc pronumele în vorbire?

Pronumele fac mult mai mult decât să ne ajute să evităm repetițiile. Acestea oferă un context, clarifică semnificația propozițiilor și ne ghidează percepția asupra persoanelor, lucrurilor, situațiilor. Citește următoarele exemple de pronume:

 1. Where did you go on your vacation?
 2. Somebody has to take the first step.
 3. This cake is the most delicious one I’ve ever tasted!
 4. Who left these books on the table?
 5. Alright, if it’s too difficult, I’ll handle it alone.
 6. You watch over your garden, and I’ll tend to mine.
 7. Everything I shared with you is based on facts.
 8. They’ve been competing in the tournament for several hours now.
 9. I haven’t met anyone from our high school here.

Tipuri de pronume în engleză

În gramatica engleză există multe tipuri de pronume. Pentru a alege pronumele corect, sau pentru a identifica tipul de pronume, trebuie să înțelegem care este funcția sa în propoziție sau a substantivului pe care îl înlocuiește. Deci, avem multe tipuri de pronume care servesc scopuri lingvistice diferite în discurs.

Iată care sunt acestea:

Tipurile de pronume în engleză 

Pronume personale

Pronume reflexive

Pronume de reciprocitate

Pronume nehotărâte

Pronume demonstrative

Pronume interogative

Pronume de întărire

Pronume posesive

Să abordăm toate tipurile de pronume, unul câte unul.

Care sunt formele pronumelui personal?

Cel mai probabil, pronumele personale sunt primul lucru la care te gândești când auzi cuvântul „pronume”, adică: I, you, he, she, it, we, they, și me, him, her, us, them.

Pronumele personale înlocuiesc în propoziție vorbitorul sau personale și obiectele despre care se discută. 

Pronumele se schimbă în funcție de persoană. În gramatică, în conjugarea verbelor, avem trei persoane. Pentru fiecare persoană avem un singular și un plural:

 •       Persoana I: cel care vorbește (eu, noi).
 •       Persoana a II-a: cel care ascultă (tu, voi).
 •       Persoana a III-a: persoana sau persoanele despre care se vorbește (ea, el, ei).

Într-o propoziție, pronumele personale pot avea funcție de subiect sau de complement.

Pronumele personal subiect

Pronumele personale subiect sunt acele pronume care sunt folosite pentru a indica persoana care efectuează acțiunea:

Persoana Pronumele în engleză Exemplu
I singular I (eu) I’m walking home.
a II-a singular you (tu) Are you listening?
a III-a singular he (el), she (ea), it (el/ea – pentru obiecte sau ființe necuvântătoare)  She’s very kind, he’s not.
I plural we (noi) We are happy.
a II-a plural you (voi) You should be too.
a III-a plural they (ei/ele) They left today.

Ce trebuie să știi despre pronumele personale subiect în engleză

 •       Pronumele You (tu, voi) este folosit atât la singular, cât și la plural. Dacă nu se înțelege din context dacă se vorbește la o persoană sau mai multe, în vorbire se poate adăuga all (în SUA) sau lot (în UK): Are you all coming? (Voi veniți?)
 •       Pronumele subiect They (ei) se folosește și la singular când subiectul este generic sau genul nu este important: When a celebrity signs up for X, they gain thousands of followers within minutes (Când o celebritate își face cont pe X, aceasta câștigă mii de urmăritori în doar câteva minute).
 •       Pronumele it are două utilizări: pentru obiecte (Don’t buy that cheese: it stinks! – Nu cumpăra brânza: miroase urât!) sau ca „subiect fictiv” în propozițiile impersonale despre timp și oră: It’s raining (Plouă). It’s 3 o’clock (Este ora 3).

Pronumele personal complement

În gramatică, pronumele personale complement sunt acele pronume care indică persoana care suferă acțiunea în mod direct (complement direct) sau indirect (alte complemente):

Persoana Pronumele în engleză Exemplu
I singular Me (eu) Don’t join me.
a II-a singular You (tu) I am coming to you.
a III-a singular him (el), her (ea), it (el/ea – pentru obiecte sau ființe necuvântătoare)  I like him. Why are you friends with her?
I plural Us (noi) They did not invite us.
a II-a plural You (voi) But they invited you all.
a III-a plural Them (ei/ele) Come with them.
Ești părinte și vrei să împărtășești experiența ta?
Contactează-ne pentru a-ți spune povestea.

Pronumele relativ

Pronumele relative unesc într-o singură frază propozițiile relative cu cele principale. De multe ori, pronumele relative sunt folosite pentru a adăuga informații suplimentare despre ceva sau cineva. Pronumele relative sunt următoarele: who, whom, whose, where, when, why, that, which și how.

Iată câteva exemple de propoziții:

The girl who came yesterday left a message for you (Fata care a venit ieri a lăsat un mesaj pentru tine).

„fata a lăsat un mesaj” este propoziție principală, iar „who came yesterday”, propoziție relativă.

Bela, the dog that I adopted last year, has really attaches to us (Bella, câinele pe care l-am adoptat anul trecut, s-a atașat mult de noi).

„the dog that I adopted last year” ne oferă informații suplimentare.

Dacă este mai greu de înțeles acest pronume, e bine să încerci și lecții cu un profesor de engleză nativ. Această abordare ar putea avea rezultate mai rapide în asimilarea gramaticii limbii engleze.

Pronume demonstrative

Această categorie de pronume înlocuiește substantivele deja menționate anterior, precizând dacă sunt aproape sau departe în spațiu, timp sau la figurat. Pronumele demonstrative sunt: this, that, these, those și se traduc în română cu acesta/aceasta, acela/aceea, acestea, acelea/aceia. Iată și exemple de pronume demonstrative în propoziții:

 •       This is my friend Joe (Acesta este prietenul meu Joe).
 •       That is my car (Aceea este mașina mea).
 •       Do you like cookies? Buy these! (Îți plac fursecurile? Cumpără-le pe acestea).
 •       Those are my glasses (Aceia sunt ochelarii mei).

Pronume nehotărâte în engleză

Acestea sunt folosite pentru a ne referi în general la o persoană sau la un lucru care nu trebuie identificat în mod specific. Pronume nehotărâte exemple: all, many, no one, one, somebody, someone, anybody, anyone, anything, each, another, any, several etc.

Iată câteva exemple de propoziții cu pronume nehotărâte:

 •       Someone left their phone on the table (Cineva și-a lăsat telefonul pe masă).
 •       Anything is better than nothing (Orice este mai bun decât nimic).
 •       Nobody knew the answer to the question (Nimeni nu știa răspunsul la întrebare).
 •       Everybody is welcome to join the meeting (Toată lumea este binevenită să participe la întâlnire).
 •       Can anyone solve this problem? (Poate cineva să rezolve această problemă?)
 •       I need something to drink (Am nevoie de ceva de băut).

Pronume reflexive

Reflexivele sunt pronume personale la care se adaugă sufixul -self (singular) sau -selves (plural). Se folosește pronumele reflexiv în cazurile în care efectul acțiunii exprimate de verb cade pe subiect. Iată câteva exemple de pronume reflexive utilizate în propoziții.

 •       She taught herself to play the guitar (Ea s-a învățat singură să cânte la chitară).
 •       I made myself a cup of coffee (Mi-am făcut singur o ceașcă de cafea).
 •       He found himself in a difficult situation (S-a găsit într-o situație dificilă.

Pronumele de întărire: la ce folosesc?

Pronumele de întărire au aceeași formă ca reflexivele, dar scopul lor este diferit. Pronumele intensive se adaugă la nume sau la pronume și dau emfază conceptului exprimat în propoziție. Uite câteva exemple:

 •       If you don’t want to help me I will do it myself (Dacă nu vrei să mă ajuți, o voi face singură).
 •       It is not a question of manner; it is the idea itself that is wrong (Nu este o chestiune de mod, este ideea însăși care este greșită).
 •       Have you seen this yourself? (Ai văzut asta cu ochii tăi?).

Pronume posesive în engleză

Pronumele posesive indică apartenența la ceva sau relația cu cineva înlocuind numele. Aceste pronume sunt:

Mine (al meu, ai mei)

Yours (al tău, ai tăi)

His / hers / its (al său, ai săi)

Ours (al nostru, ai noștri)

Yours (al vostru / ai voștri)

Theirs (al lor / ai lor)

Uite exemple de propoziții pentru a înțelege mai bine cum pronumele posesive înlocuiesc numele căruia îi indică apartenența:

 •       This book is mine (Această carte este a mea).
 •       Is that car yours? (Este acea mașină a ta?)
 •       The choice is yours (Alegerea este a ta).
 •       The cats cleaned themselves (Pisicile s-au lins pe ele însele).

Pronumele interogativ în engleză

Acestea sunt pronumele pe care le folosim în întrebări când vrem să știm:

Who: cine efectuează acțiunea?

Whom: cine este obiectul direct sau indirect al verbului?

Whose: cui aparține ceva?

What: ce, care obiect?

Which: care dintre două sau mai multe elemente?

Exemple de pronume interogative în propoziții:

 •       Who is going to the party? (Cine merge la petrecere?)
 •       Whom did you give the book to? (Cui i-ai dat cartea?)
 •       Whose jacket is this? (A cui este această jachetă?)
 •       What did you do last weekend? (Ce ai făcut weekend-ul trecut?)

Pronumele de reciprocitate

Există doar două tipuri de pronume de reciprocitate în engleză: each other și one another. Un pronume de acest tip descrie o relație reciprocă între două sau mai multe elemente:

 •       John and Helen like each other (John și helen se plac).
 •       Now the brothers are supporting one another (Acum frații se susțin unul pe altul).

 Pronumele în limba engleză sunt o componentă esențială a comunicării eficiente. Fie că sunt personale, posesive, reflexive, interogative sau nehotărâte, ele adaugă claritate și precizie limbajului. Prin practica și utilizarea corectă a acestor forme, poți îmbunătăți semnificativ abilitățile micuțului tău când urmează cursuri interactive de limba engleză pentru copii.

 Ai văzut câte tipuri de pronume există în limba engleză? Pentru a le ține minte mai bine, fă testul de mai jos:

Test pronume în engleză

Completează următoarele propoziții alegând pronumele corect:

_______ is my brother's bike.
Who is knocking at the door? - _______ is the postman.
To _______ should I send this email?
I can't find my keys. Have you seen _______?
Mary and John love _______ very much.
This is a secret between you and _______.
_______ dog is barking loudly.
I am not sure _______ to choose.
We did all the work _______.
_______ is responsible for this mistake?
Verificați răspunsurile
Revizuiți răspunsurile
Rate this post

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You might also like
Choose a language
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Folosim cookie-uri pentru a vă face mai convenabil să utilizați site-ul nostru. În timp ce vă aflați pe site, sunteți de acord să salvați fișierele cookie în browser.