Scrolltop arrow icon
Left arrow icon All categories
Close icon
Noutăți
Învățarea limbii engleze
Novakid pentru părinți
RO
RO flag icon
Mobile close icon
CTA background
Programați cele mai bune lecții de engleză pentru copilul dvs
TESTEAZĂ GRATUIT
Share
LinkedIn share icon
Verbul
Gramatică
Star icon
28.11.2023
Time icon 10 min
Comment icon 0 comments

Verbul „to be”(a fi) în engleză explicat simplu

Table of contents

Care este cel mai bun început pentru acest articol dacă nu unul dintre cele mai cunoscute citate din toate timpurile – „To be, or not to be” (A fi sau a nu fi)? Mulțumesc, Shakespeare!

Vorbim despre „to be„, verbul cel mai răspândit, cel mai important și mai… neregulat din limba engleză! Pare un subiect de engleză pentru copii începători, dar nu este deloc: formele și utilizările sale atât de diferite îl fac un subiect de tratat cu atenție.

Conjugarea verbului „to be” la toate formele în engleză

Așa cum am menționat, avem de-a face cu cel mai neregulat verb al gramaticii engleze:

  • În formele de prezent simplu și trecut simplu.
  • La participiul trecut.
  • La forma interogativă care nu folosește auxiliarul do/does.
  • La forma negativă pentru că nu folosește don’t / doesn’t.

Conjugarea verbului „to be” la prezentul simplu

Observați tabelul de mai jos, luând în considerare și un alt lucru: în limba vorbită și chiar în scrisul informal sau nespecializat, formele prezentului se scurtează. Din acest motiv, pentru fiecare formă avem două variante, lungă (formă extinsă, utilizată în contexte formale) și contractată (formă prescurtată, informală). Observați și prima și a treia persoană.

Prezent simplu al lui „to be”, forma afirmativă

Deci, așa cum am menționat, aici formarea propozițiilor negative cu verbul „to be” în engleză este foarte specifică. Niciun „don’t,” niciun „doesn’t,” ci direct „not,” imediat după forma lui „to be”:

am / is / are + not

Subiect Forma lungă Forma scurtată Exemplu
I am not ’m not I’m not happy (Nu sunt fericit)
You are not aren’t You aren’t late (Nu ești în întârziere)
He / She / It is not isn’t It isn’t good (Nu este bine)
We are not aren’t We aren’t friends (Nu suntem prieteni)
You are not aren’t You aren’t welcome (nu esti binevenit)
They are not aren’t They are not kind (Nu sunt blânzi)

 

Prezentul simplu de „to be,” forma interogativă

Cum se fac întrebările la prezent? Cu ajutorul verbelor auxiliare „does” și „do” ca în cazul tuturor celorlalte verbe engleze (cu excepția celor modale)? Absolut nu! În acest caz, inversarea subiect/verb se face direct cu formele lui „to be”:

am / are / is + subiect (+ adjectiv / substantiv / adverb)

Verbul „to be” la prezent Subiect Exemplu
Am I Am I alone? (Sunt singur?)
Are you Are you late? (Ai întârziat?)
Is he/she / it Is it good? (Este bine?)
Are we Are we friends? (Suntem prieteni?)
Are you Are you welcome? (Ești binevenit?)
Are they Are they kind? (Sunt ei amabili?)

 

Pentru timpul trecut se aplică aceleași reguli pe care le-am văzut: forme diferite pentru diferite persoane, fără auxiliarul ‘did’. În tabelul următor găsești toate formele verbului „a fi” în engleză la timpul trecut simplu:

Afirmativ Negativ Interogativ
I was (Eu eram) I wasn’t / was not (Eu nu eram) Was I ? (Eram eu ?)
You were (Tu erai) You weren’t / were not (Tu nu erai) Were you ? (Erai tu ?)
It was (El/Ea era – pentru obiecte sau animale) It wasn’t / was not (El/Ea nu era – pentru obiecte sau animale) Was it ? (Era el/ea – pentru obiecte sau animale ?)
We were (Noi eram) We weren’t / were not (Noi nu eram) Were we ? (Eram noi ?)
You were (Voi erați) You weren’t / were not (Voi nu erați) Were you ? (Erați voi ?)
They were (Ei/Ele erau) They weren’t / were not (Ei/Ele nu erau) Were they ? (Erau ei/ele ?)

 

Conjugarea verbului „to be” la prezentul perfect

Observă schema următoare:

subiect + has / have + participiu trecut (+ adjectiv/substantiv/adverb).

Pentru întrebări și propoziții negative folosește regulile comune tuturor verbelor. Uită-te la tabelul de conjugare de mai jos:

Afirmativ Negativ Interogativ
I have been (Eu am fost) I haven’t / have not been (Eu nu am fost) Have I been? (Am fost eu?)
You have been (Tu ai fost) You haven’t / have not been (Tu nu ai fost) Have you been? (Ai fost tu?)
It has been (Acesta/Acea a fost – pentru obiecte sau animale) It hasn’t / has not been (Acesta/Acea nu a fost – pentru obiecte sau animale) Has it been? (A fost acesta/acea – pentru obiecte sau animale?)
We have been (Noi am fost) We haven’t / have not been (Noi nu am fost) Have we been? (Am fost noi?)
You have been (Voi ați fost) You haven’t / have not been (Voi nu ați fost) Have you been? (Ați fost voi?)
They have been (Ei/Ele au fost) They haven’t / have not been (Ei/Ele nu au fost) Have they been? (Au fost ei/ele?)

 

„Past Perfect al verbului ‘to be’ în engleză

Formarea acestui timp urmează același model ca și present perfect, dar cu ‘had’ (pentru toate persoanele):

subiect + had + participiu trecut (+ adjectiv/substantiv/adverb).”

Afirmativ Negativ Interogativ
I had been (Eu fusesem) I hadn’t / had not been (Eu nu fusesem) Had I been? (Fusesem eu?)
You had been (Tu fusesesi) You hadn’t / had not been (Tu nu fusesei) Had you been? (Fusesei tu?)
It had been (El/Ea fusese – pentru obiecte sau animale) It hadn’t / had not been (El/Ea nu fusese – pentru obiecte sau animale) Had it been? (Fusese acesta/aceea)
We had been (Noi fusesem) We hadn’t / had not been (Noi nu fusesem) Had we been? (Fusesem noi?)
You had been (Voi fuseserăți) You hadn’t / had not been (Voi nu fuseserăți) Had you been? (Fuseserăți voi?)
They had been (Ei/Ele fuseseră) They hadn’t / had not been (Ei/Ele nu fuseseră) Had they been? (Fuseseră ei/ele?)

 

Viitorul simplu al lui ‘to be’

Conjugarea verbului ‘to be’ la viitor este foarte simplă și identică pentru toate formele:

subiect + shall/ will + forma de bază a verbului.

Forma ‘shall’ se folosește doar pentru prima persoană singular, dar se poate folosi și ‘will’. Toate celelalte persoane folosesc ‘will’: I, you, she, we, you, they… everybody will be happy! (toată lumea va fi fericită!)

Verbul ‘to be’ și timpurile continue

Și cum se comportă verbul ‘be’ la timpurile progresive (continue)? Răspunsul este… depinde. Când își asumă semnificația unei caracteristici permanente, se comportă ca toate verbele statice și, prin urmare, nu poate fi folosit la timpurile verbale progresive. Dar dacă indică un comportament (deci temporar) poate fi folosit la timpurile continue.

Dacă ai nevoie de mai multă îndrumare pentru copilul tău, încearcă cursul online de engleză cu profesor nativ. Rezultatele nu vor întârzia să apară. 

Caracteristică, stare, condiție permanentă Comportament
Paula is taller than her mother (Paula este mai înaltă decât mama ei) John was being as polite as possible (John era cât se poate de politicos)
They have been friends (Ei au fost prieteni) You are being rude (Te porți nepoliticos)

 

Faptul de a fi înalt sau de a fi prieteni (coloana din stânga) reprezintă o stare și nu o acțiune, de aceea nu admite timpurile continue. În timp ce adoptarea unui comportament politicos sau nepoliticos (coloana din dreapta) poate fi independentă de caracteristicile obișnuite ale unei persoane, deci permite conjugarea la timpurile progresive.

Ești părinte și vrei să împărtășești experiența ta?
Contactează-ne pentru a-ți spune povestea.

Verbul „a fi” în engleză – tabel recapitulativ

Pentru a rezuma, v-am pregătit acest tabel al verbului ‘to be’ la toate formele sale:

Present simple Past simple Present perfect Past perfect Future simple Future perfect Present continuous Past continuous
I (Eu) am (sunt) was (eram) have been (am fost) had been (fusesem) shall/ will be (voi fi) will have been (voi fi fost) am being (sunt fiind) was being (eram fiind)
You (Tu) are (ești/sunteți) were (erai/erați) have been (ai fost/ați fost) had been (fusesei/fuseserăți) will be (vei fi/veți fi) will have been (vei fi fost/veți fi fost) are being (ești/sunteți fiind) were being (erai/erați fiind)
He/She/It (El/Ea/Acela/Acea) is (este) was (era) has been (a fost) had been (fusese) will be (va fi) will have been (va fi fost) is being (este fiind) was being (era fiind)
We (Noi) are (suntem) were (eram) have been (am fost) had been (fusesem) will be (vom fi) will have been (vom fi fost) are being (suntem fiind) were being (eram fiind)
You (Voi) are (sunteți) were (erați) have been (ați fost) had been (fuseserăți) will be (veți fi) will have been (veți fi fost) are being (sunteți fiind) were being (erați fiind)
They (Ei/Ele) are (sunt) were (erau) have been (au fost) had been (fuseseră) will be (vor fi) will have been (vor fi fost) are being (sunt fiind) were being (erau fiind)
Infinitive Present participle Past participle Note
to be (a fi) being (fiind) been (fost) *Limited use (Utilizare limitată)

La ce folosește verbul ‘to be’ în engleză?

La multe lucruri, cum vom vedea. Pentru că da, sigur, corespunde verbului ‘a fi’ în limba română, dar comparativ cu acesta capătă și unele semnificații în plus. ‘To be’ în engleză este folosit atât ca verb principal cât și ca auxiliar.

‘To be’ ca verb principal

Este folosit pentru a indica o multitudine de stări, fenomene, condiții:

Identitate: Hi, I’m Paula, nice to meet you (Buna, sunt Paula, încântată de cunoștință). 

Relații: She’s my mother (Ea este mama mea).

Calitate sau stări, permanente sau temporare: My sister is blonde (Sora mea este blondă).

Vârstă: My dad is 55 years old (Tatăl meu are 55 de ani).

Naționalitate: I’m Romanian, my wife is French (eu sunt român, soția mea este franceză).

Caracter, caracteristici, interese: Laura is an activist. She’s very interested in nature and the environment. She’s very kind and empathetic too (Laura este o activistă. Este foarte interesată de natură și de mediu. Este și foarte amabilă și empatică).

Profesie: He’s a teacher, she’s a scientist, their parents are doctors (El este profesor, ea este om de știință, părinții lor sunt medici); rețineți că în engleză, spre deosebire de română, nu se folosește „a face” pentru a descrie activitatea profesională a unei persoane. Și apoi rețineți că la singular se folosește articolul ‘a’, în timp ce la plural nu.

Pozitie, loc: They are at work (sunt la muncă) the cat is on the table (pisica este pe masă).

Dispoziții, stări de spirit și senzații fizice: I’m so upset (sunt foarte trist). After driving all night she was tired and hungry (după ce a condus toată noaptea, era obosită și flămândă).

Timpul: What time is it? It’s five o’clock (Cât este ceasul? Este ora cinci).

Prezentă (cu there): There is something you should know (este ceva ce ar trebui să știi). There are just five students in the classroom (în sala de clasă sunt doar cinci studenți).

„To be” ca auxiliar

”To be” în engleză are funcția de verb auxiliar, împreună cu „to have” și „to do”. În mod specific, este folosit:

Pentru a construi propoziții pasive: This article was written by Novakid (Acest articol a fost scris de Novakid).

Pentru a forma verbele progresive sau continue: The kids are sleeping, John was driving, Paul will be working, she will have been living here for ages… și așa mai departe (John conducea, Paul va lucra, ea va fi trăit aici de secole…).”

În concluzie, ai explorat acum în profunzime verbul „to be„, unul dintre cele mai fundamentale și versatile verbe din limba engleză. Ai văzut cum acesta se folosește în diverse contexte, de la exprimarea identității sau a stării de bine, până la formarea timpurilor compuse și a construcțiilor pasive. 

Este esențial să-ți amintești flexibilitatea și importanța sa în comunicarea de zi cu zi. Prin înțelegerea și aplicarea corectă a verbului „to be” în engleză, îți vei îmbunătăți semnificativ abilitățile de exprimare. Dacă vrei să îl ajuți pe cel mic să învețe mai ușor limba, e bine să înceapă engleza pentru copii din grădiniță. Prima lecție demo e gratuită! 

Test online despre utilizarea corectă a verbului „to be” în engleză

Ce zici, multe informații? Pentru a verifica ce ai învățat, ți-am pregătit 10 exerciții cu verbul „to be”. Alege forma corectă pentru a completa propozițiile și spune-ne rezultatul tău în comentarii!

Who ____ your brother, introduce him to me!
The weather ___ bad all weekend.
My grandpa _____very old now.
He _____mayor for 20 years
Paula ______a mechanical engineer, working at Toyota
They _____ 16 years old when they met each other
There ___ frozen pizzas in the freezer. Do eat those!
The bank ___ at the end of the street.
Jo and Jim __ always late.
____ you hungry?
Verificați răspunsurile
Revizuiți răspunsurile
Rate this post

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You might also like
Choose a language
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Folosim cookie-uri pentru a vă face mai convenabil să utilizați site-ul nostru. În timp ce vă aflați pe site, sunteți de acord să salvați fișierele cookie în browser.